مکان‌های دیدنی

شرکت سرمایه گذاری آتناجورجیا

25 دسامبر: پنج مکان دیدنی گرجستان درفصل زمستان

گرجستان از لحاظ مناطق شگفت انگیز کوهستانی، استخرهای زمستانی و دریاچه ها متمایز است.گئورگی شرمزاناشویلی، عکاس گرجستان، از  بهترین پنج مقصد گرجستان در زمستان عکس گرفته است. پس از تماشای عکس ها، شما آنها را به طور خاص در فهرست “مکان های مورد نظر خود” قرار خواهید داد.