اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری

اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری اقامت گرجستان از طریق روشهای مختلفی قابل اخذ است ولی باتوجه به اتفاقات اخیر در گرجستان و سخت گیری های دولت این کشور برای اعطای اقامت به ایرانیان و سخت گیری در اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و مهر وزارت امور خارجه گرجستان بعنوان تائید، ...

همین حالا با ما تماس بگیرید تا در رابطه با موضوع مورد نظرتان به شما مشاوره ایگان بدهیم