روشن سازی دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس

طی مکاتبات مدیران شرکت آتنا جورجیا با مقامات مسئول گرجی و پیگیری این شرکت در راستای دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس این نتیجه حاصل شده است که متاسفانه بعضی از هموطنان ایرانی کرامات انسانی ایرانیان را زیر سوال برده و با قاچاق مواد مخدر در راههای هوایی و زمینی باعث بوجود ...

همین حالا با ما تماس بگیرید تا در رابطه با موضوع مورد نظرتان به شما مشاوره ایگان بدهیم