اخبار و مقالات

Saderat

27 سپتامبر: واردات وصادرات کالا به کشور گرجستان

سالهای گذشته، واردات و صادرات کالا به کشور گرجستان، به دلیل بی‌ ثباتی سیاسی و به تبع آن فقدان امنیت لازم جهت سرمایه‌ گذاری‌های بلند مدت و ریسک ‌پذیری بالا در این کشور، گرایش اندکی از سوی بخش دولتی و تاحدودی بخش خصوصی کشورها در ورود به بازار گرجستان را داشته است.