اخبار و مقالات

atenageo.com

05 فوریه: یک مقصد توریستی جدید در آدجارا (Adjara) کوهستانی راه اندازی می شود.

یک مقصد توریستی جدید در آدجارا (Adjara) کوهستانی راه اندازی می شود. وزارت گردشگری و استراحتگاه آدجارا در حال برنامه ریزی در زمینه توسعه گردشگری در منطقه چوانی (chvani ) است.