وزارت امور داخله گرجستان  (MIA) اطلاعات مربوط به چهار شهروند گرجی در کیِو (kiev) به اتهام سرقت دستگیر شده بودند را رد کرده است.

وزارت امور داخلی در برابر گزارشی که رسانه های اوکراینی منتشر کردند  که طبق گزارش چهار نفر از  شهروندان گرجی به اتهام سرقت در کیِو دستگیر شده اند، بیانیه ای را مطرح کرد.

“اطلاعات منتشر شده توسط رسانه های اوکراین، که بر اساس آن چهار شهروند گرجی به اتهام سرقت در کیِو بازداشت شدند، درست نیست. براساس اطلاعات ما، بازداشت شدگان شهروندان جمهوری آذربایجان هستند. “

رسانه های اوکراین گفتند که بازداشت شدگان از یک راننده تاکسی و برخی از گردشگران سرقت کرده اند.

“بازداشت شدگان در طول بازداشت در برابر  اقدامات شدید پلیس مقاومت کردند . کیف پول، ساعتهای طلا و نقره، و همچنین جواهرات دیگر توسط پلیس ضبط شد. “

Leave a comment