سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، در آغاز سخنرانی خود گفت:

“گرجستان به خودی خود یک تظاهرات و شروع است که در آن همه چیز ممکن است.”

در طول اولین دیدار رسمی خود به فرانسه، زورابیشویلی به مدرسه بین المللی پاریس رفت تا سخنرانی در مورد گرجستان انجام دهد. دیدار زورابیشویلی کاملا یک رویداد بود زیرا او یک بار دانش آموز و بار دیگر استادیار دانشکده علوم پو بود و همچنین در آن جا به مدت 9سال در کلاس های اتحادیه اروپا آموزش می داد.

صحبت های رئیس جمهور زورابیشویلی موضوعات متنوعی را شامل می شد، از جمله سرنوشت او که به عنوان یک کودک گرجی در فرانسه زندگی می کرد: “به عنوان یک فرزند خانواده مهاجر (در فرانسه)، من هرگز رویای آنچه را که اتفاق افتاده نداشتم” او توضیح داد که بدون برنامه ریزی برای تبدیل شدن به رییس جمهور، او همیشه می خواست در گرجستان تفاوت ایجاد کند: “من یک رویایی داشتم، این بود که هر زمانی که مستقل شدم به این کشور خدمت کنم”.

او در طول تاریخ سختگیرانه اشغال گرجستان و چالش های فعلی خود، به این نتیجه رسید که “برای گرجستان، این فرهنگش است که بقای آن را ممکن می سازد”. او بر حس عمیق هویت گرجستان، ارزش های خود و فرهنگ خود تأکید کرد. او جنگ 2008 را با روسیه و سرزمین های اشغال شده را خاطر نشان کرد : “ما باید آرام باشیم؛ زیرا می دانیم که به کجا میرویم”. او همچنین نیاز به ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه و ایجاد تعادل در منطقه بسیار غیر قابل پیش بینی را تاکید کرد.

سپس رئیس جمهور زورابیشویلی درباره ی اتحاد خانواده ی اروپا و احساس گرایش به آن صحبت کرد او گفت که گرجستان تلاش خود را برای تبدیل شدن به بخشی از اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. با وجود بحران کنونی که با Brexit و ظهور پوپولیسم اتفاق می افتد، او معتقد است که یکپارچگی گرجستان امکان پذیر است و ادغام در اتحادیه اغلب در زمان بحران رخ داده است

 نوشته شده از Gabrielle Dolchen

Leave a comment