لایحۀ بودجه ایالت متحده آمریکا در سال ٢٠١٩، با بیش از ١٢٧ میلیون دلار، پشتیبانی بیشتری را برای گرجستان فراهم می کند، که این بودجه نسبت به سال گذشته ٢٢ میلیون دلار افزایش یافته است.

کمک مالی داده شده در راستاری اجرای پروژه های بزرگ خارجی و و برنامه های مرتبط به آن اختصاص داده شده است.

در تاریخ 20 فوریه وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد که این سند حاوی تعدادی آثار و عبارات قابل توجه درباره ی بخش های اشغالی و ناشناخته از اراضی اشغالی گرجستان است.

این لایحه اعلام میکند که به هر برنامه ای که یکپارچگی یا حاکمیت اراضی گرجستان را زیر سوال ببرد و یا نقض کند کمک های مالی و سایر حمایت ها ممنوع می باشد.

در این لایحه آمده است که کشورهایی که استقلال دو منطقه اشغالی گرجستان، با نام های Abkhazia و Tskhinvali را به رسمیت بشناسند، یا روابط دیپلماتیک با آنهابرقرار كنند، حمایت مالی از جانب ایالات متحده دریافت نخواهند کرد.

٢٧٥ میلیون دلار به صندق مقاومت دربرابر نفوذ روسیه اختصاص داده شده که این کمک مالی بین کشور های مختلف اروپای و اسیایی از جمله گرجستان توزیع می شود که هدف آن افزایش همکاری با اروپا و ناتو و افزایش امنیت منطقه می باشد.

Leave a comment