اقامت گرجستان

شرکت سرمایه گذاری آتناجورجیا

26 دسامبر: بیانیه مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران با گرجستان

درجریان سفر هیات کنسولی جمهوری اسلامی ایران بسرپرستی جناب آقای محمدی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه و ملاقات با جناب آقای الکساندر خوتیسیاشویلی معاون محترم وزارت امور خارجه گرجستان، روابط کنسولی و تحولات اخیر در خصوص اجرای موافقتنامه لغو روادید بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

Picture1

04 دسامبر: روشن سازی دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس

طی مکاتبات مدیران شرکت آتنا جورجیا با مقامات مسئول گرجی و پیگیری این شرکت در راستای دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس این نتیجه حاصل شده است که

متاسفانه بعضی از هموطنان ایرانی کرامات انسانی ایرانیان را زیر سوال برده