روشن سازی دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس

طی مکاتبات مدیران شرکت آتنا جورجیا با مقامات مسئول گرجی و پیگیری این شرکت در راستای دیپورت ایرانیان از فرودگاه تفلیس این نتیجه حاصل شده است که

متاسفانه بعضی از هموطنان ایرانی کرامات انسانی ایرانیان را زیر سوال برده و با قاچاق مواد مخدر در راههای هوایی و زمینی باعث بوجود آمدن این مسایل شده اند که پلیس گرجستان به شدت با این مسایل مبارزه میکند و چون حساسیت پلیس بر انگیخته شده چند نفر دیگر هم بنا به مسائل امنیتی به فرودگاه تهران  برگردانده  شدند.

دلایل دیگر نامبرده شده:

ناقص بودن مدارک یا نزدیک بودن تاریخ انقضای پاسپورت به تاریخ روز و

مسائل پولشویی به دلیل تحریم های موجود که دولت گرجستان با دقت پیگیری میکند .

 

شرکت آتنا جورجیا امیدواراست که تمام مسائل و مشکلات به زودی حل شود و دیگر شاهد همچین مواردی در فرودگاه با هموطنان خوبمان نباشیم.

 

Related Posts

Leave a comment