اطلاعیه سفارت ایران

سفارت ایران در پاسخ به ادعاهایی در مورد محدود بودن تعداد دفعات ورود و خروج و اجرای توافقنامه لغو روادید میان ایران و گرجستان،تصویر آخرین یادداشت وزارت امور خارجه گرجستان در پاسخ به استعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را منتشر کرد.

 

 

متن نوشته شده بدین شرح میباشد:

وزارت امور خارجه گرجستان با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس ،بازگشت به یادداشت شماره 963036 مورخ 10 مرداد ماه 1397 احتراما اشعار میدارد که به موجب توافقنامه لغو رژیم روادید برای دارندگان گذرنامه های عادی، اتباع دو کشور میتوانند بدون روادید داخل کشور شده و به مدت 45 روز در آنجا اقامت نمایند.در این توافقنامه هیچگونه محدودیت زمانی برای حضور در کشور در طول یکسال پیش بینی نشده است و پس از اتمام 45 روز و خروج از مرز ،ورود مجدد به کشور در همان روز امکان پذیر میباشد.

وزارت امور خارجه گرجستان موقع را مغتنم شمرده احترامات خود را تجدید مینماید.

Leave a comment